Avís legal

Avís legal i termes d’ús

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic , a continuació, es fa constar:

 

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informo que:

 • La meva denominació social és: Jordi Escartín Systems Consulting.
 • El meu CIF és 47641195F
 • El meu domicili social és a Cambridge, UK.
 • Email: info@jordiescartin.com
 • La meva activitat social és: Coaching, formació i consultoria.

1.2. Finalitat de la pàgina web

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 • La venda d’activitats professionals relacionades amb el món del coaching, la formació i la consultoria.
 • La venda de llibres.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al curs.
 • Subministrament de continguts al bloc.
 • Dirigir la xarxa d’afiliats i comerciants, així com la gestió de pagaments dels mateixos.

 

1.3. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús, però pel simple ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

 

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 Ús del lloc web

La pàgina web, d’ara endavant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de Jordi Escartín. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per: incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
 • provocar danys als sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Jordi Escartín es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Jordi Escartín no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 

1.4.2 Captura d’informació

 • Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email
 • Formulari de venda, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, email, adreça i DNI.
 • Galetes de rastreig, d’acord amb les regles següents
 • Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la vostra adreça IP, data i hora d’accés, l’híper-enllaç que us ha reenviat, el vostre sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Jordi Escartín dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure’s a aquesta pàgina web com en fer algun comentari a qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

 • El tractament de les vostres dades personals a l’entorn de WordPress d’acord amb les vostres polítiques de privadesa.
 • L’accés de Jordi Escartín a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, l’usuari necessiti aportar bé per a la subscripció a la web bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.
 • Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privadesa

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que: Des del moment en què efectueu la vostra subscripció o accediu a algun servei de pagament, Jordi Escartín té accés a: Nom, i email, o altres dades necessàries conformant un fitxer amb el nom de “USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS” o en el cas de realitzar alguna compra, serà subscrit al fitxer de “CLIENTS I/O PROVEÏDORS” tenint accés a dades de nom, cognoms, email, dni i domicili complet . En tot cas Jordi Escartín es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web https://www.jordiescartin.com com a present avís legal.

 2. Propietat intel·lectual i industrial

Jordi Escartín, per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos – marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Jordi Escartín o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Jordi Escartín serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Jordi Escartín. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Jordi Escartín. Podreu visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Jordi Escartín. Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos totes les accions civils i penals que ens assisteixin per salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

 3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Jordi Escartín no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web, – el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. Modificacions

Jordi Escartín es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

 5. Política d’enllaços

Les persones o entitats que pretenguin fer o realitzin un híper-enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de Jordi Escartín s’han de sotmetre les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Jordi Escartín.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Jordi Escartín sense la prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Jordi Escartín, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’híper-vincle, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Jordi Escartín, llevat d’autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment de l’híper-vincle no implicarà l’existència de relacions entre Jordi Escartín i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Jordi Escartín dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • Jordi Escartín no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’híper-vincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web de Jordi Escartín pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los. Jordi Escartín no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles a aquests llocs web. Jordi Escartín no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per Jordi Escartín i que resultin accessibles a través de Jordi Escartín.

 6. Dret d’exclusió

Jordi Escartín es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

 7. Generalitats

Jordi Escartín perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

8. Modificació de les presents condicions i durada

Jordi Escartín podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. Reclamacions i dubtes

Jordi Escartín informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@jordiescartin.com indicant-ne el nom i els cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Jordi Escartín i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap