Lidera la teva organització per servir el món de manera sostenible

T’ajudo a potenciar la teva intel·ligència sistèmica i a liderar amb consciència, generant benestar i efectivitat.
jordi-chaqueta-blanca

Retroalimentació com a Far: Guiant els Entrenadors Cap a la Millora Contínua

Estic emocionat de compartir que he rebut retroalimentació quantitativa i qualitativa de més de 300 sessions de coaching realitzades a la segona meitat de 2023 (juliol-desembre). La meva puntuació quantitativa ha assolit un nou màxim de 4.94 sobre 5, superant l’excel·lent 4.92 sobre 5 de la primera meitat de l’any.

Estic més que agraït als nombrosos clients de tots els sectors econòmics i de totes les mides d’empreses, des de startups fins a empreses del FTSE 100. El seu constant impuls, cerca de creixement i transformació fa que sigui fàcil per a mi invertir profundament en el seu viatge cap a convertir-se en les seves millors versions.

Més que un bonic número en el buit, rebre aquesta retroalimentació quantitativa i aconseguir una alta puntuació de 4.94 sobre 5 m’ofereix diversos beneficis, els quals vull compartir aquí, especialment per als molts coach que no busquen o reben tal retroalimentació. A continuació, comparteixo set beneficis de rebre tal retroalimentació i aconseguir una alta puntuació:

  1. Establiment de Punts de Referència: Aquesta puntuació em serveix com una mètrica tangible per mesurar l’efectivitat dels meus mètodes i estratègies de coaching. Una puntuació alta, com 4.94/5, indica una forta recepció positiva dels meus clients, suggerint que el coaching és altament efectiu i ben rebut.
  2. Credibilitat i Reputació: Una alta puntuació quantitativa millora la meva credibilitat i reputació en la indústria. Serveix com un testimoni de la meva habilitat, dedicació i la qualitat del meu coaching, fent-lo més atractiu per a potencials clients.
  3. Confiança i Satisfacció del Client: Tal alta puntuació reflecteix un alt nivell de satisfacció i confiança del client, indicant que els meus clients senten que els seus objectius estan sent assolits i les seves expectatives superades. Això porta a relacions més fortes amb els meus clients i a un augment de la seva retenció.
  4. Creixement Personal i Professional: La retroalimentació quantitativa proporciona insights clars i mesurables sobre àrees de fortalesa i àrees que necessiten millora. Això em permet involucrar-me en millorar i en el meu desenvolupament professional, refinant les meves tècniques i enfocaments de coaching per obtenir encara millors resultats.
  5. Diferenciació en el Mercat: En un mercat competitiu, una puntuació alta em diferencia dels meus iguals. Serveix com una eina de màrqueting poderosa, atraient nous clients que busquen serveis de coaching comprovats i d’alta qualitat.
  6. Motivació i Validació: Per a mi, tal retroalimentació és una font de motivació i validació, reforçant els meus mètodes i enfocament. Augmenta la meva confiança i alimenta la passió pel meu treball, impulsant-me a mantenir o fins i tot elevar els meus estàndards de coaching.
  7. Planificació Estratègica: La retroalimentació quantitativa informa la meva planificació estratègica i presa de decisions, ajudant-me a identificar estratègies i pràctiques exitoses que poden ser replicades o escalades en el futur. També destaca tendències i patrons que poden informar futurs programes o serveis de coaching.

En general, una alta puntuació de retroalimentació quantitativa com 4.94/5 no només destaca el meu èxit actual, sinó que també assenta les bases per al meu creixement sostingut, satisfacció del client i excel·lència professional en el camp del coaching.

#Coaching #Excellence #CoachingExcellence #Feedback #ContinuousImprovement #ClientSuccess #PersonalGrowth #ProfessionalDevelopment #FeedbackIsKey #HighPerformanceCoaching #CoachingImpact #AchievementUnlocked #ExecutiveCoaching #SystemsCoaching #TransformativeCoaching

Segueix-me a les xarxes socials

Ebook GRATIS!

Aprèn a liderar la teva organització per servir el món de manera sostenible

categorías

Articles relacionats

Feu un comentari

Share via
Copy link
Powered by Social Snap