Lidera la teva organització per servir el món de manera sostenible

T’ajudo a potenciar la teva intel·ligència sistèmica i a liderar amb consciència, generant benestar i efectivitat.
jordi-chaqueta-blanca

De la Dependència a l’Autonomia amb “LeadLoom©”: Impacte Transformador en Líders i Equips

Un aspecte del meu treball que valoro molt és l’oportunitat de col·laborar amb líders extraordinaris que no només són molt intel·ligents sinó també exitosos. Un patró repetit que he observat entre ells és la adopció d’una política de “portes obertes”. Com a líders servidors (“servant leadership” en angles), es garanteixen d’estar accessibles per a altres, incloent companys, subordinats directes i superiors, fins i tot durant activitats laborals quotidianes com escriure correus electrònics, revisar informes o durant el seu propi temps per a “pensar i concentrar-se en el que és important”.

Tot i que aquest enfocament té molts beneficis, ja que proporciona suport i recursos que ajuden a altres a fer front a altes demandes (similar a la teoria del flux -flow en angles-), també fomenta involuntàriament un cicle de dependència. A continuació, elaboro més al respecte. Molts dels meus clients comparteixen l’experiència següent:

“En qualsevol moment del dia, un membre del meu equip entra a la meva oficina amb un problema—sovint múltiples problemes, per ser honest—i passa 45 minuts lamentant-se dels desafiaments que afrontem i els recursos que ens falten. Malgrat trobar una solució o un pla d’acció al final d’aquestes discussions, em quedo sentint-me esgotat i desincronitzat, mentre que els meus col·legues sovint no se’n van millor del que han arribat. El resultat em deixa sentint-me comprensiu però frustrat, ja que ara estic endarrerit amb la meva feina i, per tant, forçat a renunciar a temps personal o activitats de benestar per posar-me al dia. És una situació en la qual tots perdem. Reflexionant sobre aquestes situacions massa freqüents, sovint em trobo desitjant que els membres del meu equip mostrin més iniciativa i independència. Certament, necessito canviar aquesta situació.”

La nostra concepció interna del lideratge sovint inclou una predisposició cap a resoldre problemes i ajudar a altres, el que defineix la nostra identitat com a líders. Tanmateix, aquesta identitat pot tenir implicacions mixtes si no s’equilibra adequadament. Des d’un punt de vista sistèmic, si un empleat s’acosta al seu líder amb un problema i rep orientació, la probabilitat que repeteixi aquest comportament augmenta amb cada trobada, creant un bucle reforçador de dependència. Aquest bucle sorgeix perquè buscar ajuda es converteix en un camí de menor resistència, inhibint així el creixement personal en la resolució de problemes i el pensament autònom.

Examinar aquesta dinàmica a través de la mirada sistèmica revela que els líders, intencionadament o no, contribueixen a la perpetuació d’aquest cicle. Afortunadament, ser part del problema també significa ser part de la solució.

M’agradaria compartir una solució que he implementat personalment i recomanat als meus clients durant més d’una dècada, la qual anomeno “LeadLoom©”. Aquest marc estructurat de resolució de problemes promou l’autonomia i millora les capacitats de resolució de problemes dins d’una organització. Ofereixo dues versions d’aquest marc: una versió simplificada i una versió completa.

Proposo als meus clients que instrueixin els membres dels seus equips perquè vinguin preparats amb un document, sovint una fulla d’Excel, detallant el següent al presentar un problema:

Versió Simplificada:

 1. Problema: Una definició breu del problema.
 2. Tres Possibles Solucions: Diferents enfocaments per abordar el problema.
 3. Pros de Cada Solució: Beneficis de cada solució proposada.
 4. Contras de Cada Solució: Desavantatges de cada solució.
 5. Acord Assolit: Documentant la solució triada, finalitzada amb el líder.

Versió Completa:

 1. Problema: Una descripció concisa del problema.
 2. Tres Possibles Solucions: Diverses estratègies per abordar el problema.
 3. Impacte Esperat: L’efecte anticipat de cada solució, tant quantitativament com qualitativament.
 4. Recursos Necessaris: Recursos necessaris per a cada solució.
 5. Pros de Cada Solució: Avantatges de cada enfocament.
 6. Contras de Cada Solució: Desavantatges potencials.
 7. Acord Assolit: La solució acordada, decidida conjuntament amb el líder.
 8. Passos Compromesos Següents: Accions a seguir després de l’acord, documentades amb el líder.

Si els membres de l’equip arriben sense preparació, se’ls anima a tornar una vegada tinguin la informació necessària.

Aquest mètode ofereix nombrosos beneficis per a totes les parts involucrades:

Per al Membre de l’Equip:

 1. Canvia l’enfocament dels problemes a les solucions, fomentant una mentalitat orientada a solucions.
 2. Equilibra l’atenció entre els problemes i les resolucions potencials.
 3. Redueix els temps de reunió amb els líders en un 66%, permetent una resolució de problemes més efectiva.
 4. Millora la comprensió dels processos de pensament i presa de decisions del líder, fomentant una major independència.
 5. Promou la propietat i la responsabilitat, millorant l’eficiència i el rendiment.
 6. Augmenta l’autoestima i l’autoeficàcia, millorant el control sobre el treball i la identitat professional.

Per al Líder:

 1. Fa que les discussions siguin més eficients i enfocades en solucions, estalviant temps.
 2. Augmenta el valor afegit als membres de l’equip en fomentar la independència i la responsabilitat.
 3. Millora la gestió del temps i l’enfocament en les responsabilitats, reduint les tendències al micromanagement.
 4. Millora el rendiment general, prioritzant les tasques importants sobre les urgents.
 5. Permet un millor equilibri entre la vida laboral i personal, evitant la necessitat de sacrificar temps personal o familiar.
 6. Construeix confiança en els membres de l’equip, facilitant un cicle positiu de delegació i desenvolupament professional.

Per a l’Organització:

 1. Assegura una òptima assignació de recursos i enfocaments.
 2. Millora la dinàmica de l’equip i la inclusivitat.
 3. Facilita una millor comunicació i col·laboració entre departaments, reduint els “silos”.
 4. Millora l’agilitat organitzacional, permetent una adaptació més ràpida als canvis externs i interns.
 5. Fomenta un entorn d’aprenentatge, contribuint a la intel·ligència col·lectiva i la innovació.
 6. Enforteix la cultura organitzacional, promovent la cohesió i la integració.

Amb aquests beneficis en ment, t’animo a tu i als teus equips a provar el Marc “LeadLoom©”. Mentre naveguem per les complexitats del lideratge i el treball en equip moderns, aquest marc s’erigeix com un far d’innovació, oferint no només una solució, sinó una transformació. T’invito a teixir els fils de l’autonomia, la resolució de problemes i el lideratge col·laboratiu dins dels teus equips emprant “LeadLoom©”. Prova els seus principis dins del teu únic tapís organitzacional. Deixa que sigui més que un concepte; fes-ho una pràctica. Observa la transformació en la dinàmica del teu equip, el canvi cap a mentalitats orientades a solucions i la cultivació d’un equip autosuficient i empoderat. La veritable mesura de la seva eficàcia rau en la seva aplicació. Embarca’t en aquest viatge, i que els resultats parlin per si mateixos.

T’agradaria veure com el marc pot beneficiar-te a tu i al teu equip a curt termini? A continuació, et comparteixo cinc preguntes reflexives per ajudar a avaluar el seu impacte potencial en les teves experiències específiques:

 1. Amb quina freqüència et trobes resolent problemes per al teu equip i quin impacte té això en el seu creixement i independència?
 2. Reflexiona sobre una situació recent en què un membre del teu equip es va dirigir a tu amb un problema. Com podria el marc “LeadLoom©” haver alterat el resultat d’aquesta interacció?
 3. Considera l’equilibri entre proporcionar suport i fomentar la dependència. On es situa el teu estil de lideratge actual dins d’aquest espectre?
 4. Imagina un equip que afronta els desafiaments amb una mentalitat orientada a solucions, equipat amb les eines i la confiança per resoldre problemes de manera independent. Com afectaria aquest canvi al teu rol com a líder i al rendiment general del teu equip?
 5. De quines maneres pot “LeadLoom©” servir com a catalitzador per millorar les habilitats de resolució de problemes i l’autonomia dels membres del teu equip?

#LeadLoom #InnovacióEnLideratge #Empoderament #Autonomia #CreacióDeSolucions #PensamentEstratègic #EquipsEmpoderats #TransformacióDelTreballEnEquip #HabilitatsDeResolucióDeProblemes #LideratgeEstratègic #SolucionsCol·laboratives #CreixementOrganitzacional #LideratgeSistèmic #PensamentSistèmic #Intel·ligènciaSistèmica #Intel·ligènciaCol·lectiva #DesenvolupamentDeLideratge
Top of Form

Segueix-me a les xarxes socials

Ebook GRATIS!

Aprèn a liderar la teva organització per servir el món de manera sostenible

categorías

Articles relacionats

Feu un comentari

Share via
Copy link
Powered by Social Snap